Uppgradera er kommunikation med Mattermost Team Edition

Mattermost, eller MM, är ett kommunikationsverktyg likt Slack och Teams, med vilket ni effektiviserar företagets kommunikation genom en tydligt och lättanvänd struktur och med bra definierade kommunikationsflöden.

Mattermost enheter

Enkelt och säkert
Att skicka e-post internt är ofta ineffektivt och svårt att överblicka för alla parter i en konversation. Med Mattermost kan ni sätta upp färdiga grupper inom företaget och tydliga samarbetsytor. Mattermost tillhandahåller även direktkommunikation mellan två användare utan att störa andras kommunikationsflöden.

  • Mattermost är enklare att använda än e-post
  • Mattermost är säkrare att använda än e-post
  • Mattermost är effektivare att använda än intern e-post
  • Mattermost möjliggör tydliga och effektiva arbetsytor för personalen

Integrera med andra applikationer och webblösningar
Mattermost kan integreras med andra applikationer och webblösningar så som Twitter, ärendehanteringssystem, e-post, ordersystem samt med egenutvecklade applikationer. Det finns ett klart och tydligt definerat gränssnitt för hur detta sker. Mattermost är även kompatibel med Slack-integrationer och kan användas med över 1000 integrationer som t ex Zapier erbjuder.

Mattermost kan användas via en vanlig webbläsare eller genom lokalt installerade klienter för Windows, MacOS, Linux, Android och iOS/iPhone.

Även extern kommunikation
Ni kan också släppa in kunder, konsulter och underleverantörer i er Mattermost och begränsa deras åtkomst till specifika grupper för att på så sätt effektivisera extern kommunikation.

Ni är i trygga händer
Vi tar hand om driften av er Mattermost-tjänst. All lagring sker inom EU (och inom Sverige vid önskemål eller särskilda krav). All kommunikation sker krypterat och säkert. Vid behov administrerar vi också era konton och användare.

Vi har själva utvecklat ett antal integrationer till Mattermost och hjälper er gärna att utveckla specialanpassade integrationer för era behov.

Kontakta oss så berätta vi mer
Ring oss gärna på 08-54555470 eller skicka e-post till support@webbplatsen.se

BESTÄLL och läs mer på vår produktsida

WebbPlatsen i Sverige AB har driftat och utvecklat Internetlösningar sedan 1998, vi hjälper er gärna.