WebbPlatsen levererar Nextcloud och Collabora till EU-projekt

WebbPlatsen i Sverige AB har sedan November 2022 levererat och driftat en lösning baserad på Nextcloud och Collabora Online till ett större EU-projekt med 800 användare från alla medlemsstater.

Utöver Nextcloud för allmän hantering och delning av filer och dokument används också Collabora för redigering och samarbete i dokument i realtid. Detta innebär att flera personer kan redigera ett dokument samtidigt, med kommentarer, korrektur, osv utan att påverka eller störa arbetsflödet.

Funktioner i Nextcloud som kalender, kommentarer, PDF-läsare och Talk är också aktiverade och nyttjas av användarna.

Driften av denna lösning sker i Sverige.

Amerikanska molntjänster som OneDrive, Google Drive, M365/O365, m fl var aldrig aktuella för denna lösning då ett fundamentalt krav var att lösningen är förenlig med GDPR, vare sig någon tycker ett adekvansbeslut är en gråzon eller inte.

Är ert företag/organisation intresserade av en GDPR-säker lösning för samarbete och fil- och dokumenthantering, som inte ligger i den beryktade ”gråzonen” eller vill veta mer om Nextcloud och Collabora Online så är ni varmt välkomna att kontakta oss på sales@webbplatsen.se.

Vi har levererat GDPR-säkra Internetlösningar sedan 1998 och är en officiell partner till Collabora.

WebbPlatsen i Sverige AB är en svensk leverantör av Internettjänster, drift, hosting och utveckling. Vi arbetar företrädesvis med öppna lösningar som t ex Nextcloud, Collabora, Jitsi, WordPress, Redmine, Mastodon. All vår drift finns i Sverige och/eller EU.

Nextcloud som tjänst hos WebbPlatsen
Collabora Online som tjänst hos WebbPlatsen