Gör som Försäkringskassan, använd Nextcloud

Flera svenska myndigheter har under en längre tid letat efter GDPR-säkra alternativ till Teams, Office 365, Zoom och andra amerikanska molntjänster. Detta arbete har påbörjats dels för att undersöka om det är möjligt att använda amerikanska molntjänster ur ett GDPR-perspektiv, men också för att se om det finns alternativ som förhindrar inlåsningseffekten av proprietära lösningar.

Försäkringskassan har nu en samarbetsplattform som består av Nextcloud, Jitsi och Element/Matrix för att bl a tillhandahålla dokumenthantering, videosamtal och chat. Alla är öppna lösningar som driftas i Försäkringskassans egen miljö.

WebbPlatsen i Sverige AB tillhandahåller sedan många år GDPR-säker drift av Nextcloud, Jitsi, Matrix, Mattermost och många andra öppna plattformar; driften är placerad inom EU och/eller Sverige.

Läs mer om våra erbjudanden för Nextcloud, Jitsi och Mattermost. Vi driftar även andra öppna lösningar som Matrix, SuiteCRM, Redmine, m fl.

Tveka inte att höra av er!

Läs mer på ComputerSweden:
Här är Försäkringskassans Teams-alternativ – sätter standard för myndigheter