Lokal närvaro

Uppfyll lokala registreringskrav för landsdomäner

Domän

Önskar du registrera domännamn i länder där du inte har någon registrerad verksamhet?

Ett krav flera landsdomäner har, till exempel .de (Tyskland) och .no (Norge), är att domänerna ska registreras på lokala företag.

Tack vare vårt omfattande nätverk kan vi säkra, skydda och marknadsföra din verksamhet och ditt varumärke i länder där det annars hade varit omöjligt. Idag erbjuder vi lokal närvaro i över 30 länder. Vi strävar hela tiden efter att utöka och förenkla möjligheterna för dig att synas och verka var som helst i världen du önskar. Tjänsten tillhandahålls i enlighet med specifika rättsliga föreskrifter och har arbetats fram i samarbete med juridiska partners för varje enskilt land. Allt för att säkerställa en tillförlitlig och hållbar tjänst som leder till lyckade domänregistreringar.

Vi ser till att du uppfyller de specifika kraven oavsett land

Oavsett land hjälper vi dig att registrera samtliga utländska domännamn du har behov av!

Check

Domänregistrering världen över

Vi har möjlighet till registrering av domännamn i över 30 länder.

Check

Rådgivning

Vi hjälper dig med vilka domännamn du bör registrera.

Check

Hjälp med registrering

Vi sköter domänregistreringen åt dig.