Om oss

Om oss

Det här är WebbPlatsen

WebbPlatsen i Sverige AB startade i Stockholm 1998. Vi är tacksamma för den resa vi har fått vara med om och ser med nyfikenhet och spänning fram emot var de nästa 25 åren tar oss och våra kunder.

Vi har levererat GDPR-säkra Internetlösningar sedan 1998, låt oss hjälpa dig få en bra digital vardag!

Logotype

Under Press & Media finns vår logotype för nedladdning.

 

Datacenter

All vår drift, lagring och hosting sker inom Sverige och/eller EU.

För drift inom Sverige finns följande ISO-certifieringar: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013. Datacenter använder enbart miljömärkt el med märkningen ”Bra miljöval”; all överskottsvärme återvinns till fjärrvärmenät. Uttjänt utrustning återvinns genom Mirec Recycling Solutions och ersätts i möjligaste mån med mer energieffektiva alternativ.

För drift inom EU (exklusive Sverige, se ovan) används förnyelsebara energikällor i den utsträckning det är möjligt. Följande ISO-certifieringar finns: ISO 14001, ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001 samt SOC 2 Type II och PCI-DSS.