Skatteverket och Kronofogden gillar Nextcloud

Skatteverket och Kronofogden har under våren 2022 genomfört ett koncepttest av gruppchat (Mattermost), mötestjänst (Jitsi), dokumenthantering (Nextcloud) och digital whiteboard (Collaboard). Testet omfattade cirka 150 medarbetare.

Utfallet var att över 90% av deras medarbetare såg potentialen med dessa verktyg och 86% ville fortsätta efter avslutat koncepttest.

Källa: Skatteverket

WebbPlatsen levererar Nextcloud som GDPR-säker tjänst med lagring och drift i Sverige och/eller EU.