Nyheter i FrontDoor Inbox 2020.1

Vi har så smått börjat rulla ut de nya funktionerna för första 2020-versionen av FrontDoor Inbox, 2020.1. Bland dessa finns bl a stöd för Gravatars, adressbok samt inloggning via Google.

Gravatar-stödet är naturligtvis en nyhet av det mindre slaget, men det är ganska trevligt att få en bild eller en logotyp som på något sätt förknippar avsändaren av ett meddelande med ett grafiskt element.

När det kommer till adressboken så möjliggör detta en bättre och säkrare hantering av mottagare när nya ärenden skapas i FrontDoor Inbox, men det gör det också möjligt för FrontDoor Inbox att koppla ett inkommande ärende till en person och/eller företag där man som användare har möjlighet att se mer detaljer om motparten i en pågående konversation.

Att kunna logga in via Google är något som efterfrågats av våra kunder en tid. Denna funktionalitet innebär att man kan administrera användarnamn och lösenord i Google och sedan koppla detta till en användare i FrontDoor Inbox. Därefter kan man välja om användaren enbart kan logga in via Google eller om det även tillåts att användaren loggar in enbart genom FrontDoor Inbox. Inget spårdata skickas till Google annat än att Google får en vanlig inloggningsbegäran för användarens Google-konto.

Vi kommer fortsättningsvis att titta på fler molntjänster och molnleverantörer och utvärdera huruvida vi skall implementera stöd för inloggning via dem.