Nextcloud får stöd för tyska e-ID kortet

Nextcloud låter meddela att de sedan den 4 november 2021 har stöd för det tyska e-ID kortet för autentisering till en Nextcloud-instans. Tillägget till Nextcloud är utvecklat av ecsec GmbH för den tyska federala myndigheten för informationssäkerhet (”Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI”).

Nextclouds officiella blogginlägg om detta finns här:
nextcloud.com/blog/german-government-supports-authentication-with-identity-card-in-nextcloud/

WebbPlatsen, som levererar Nextcloud som tjänst, väntar med spänning på att svenska myndigheter och offentliga instanser skall tillhandahålla plattformar och tjänster utan kostnad till öppna lösningar.