EasyMap för WordPress


Vi har idag lanserat version 1.0.0 av EasyMap för WordPress.

WordPress-tillägget ger dig tillgång till okomplicerad kartfunktionalitet för din WordPress-installation.

Du kan installera EasyMap för WordPress inifrån WordPress, hämta det på wordpress.org/plugins/easymap eller där vi samlar våra plugins på code.webbplatsen.net/wordpress/easymap

Vi tillhandahåller även kommersiell support för EasyMap.