Varför är det viktigt att er e-post är GDPR-säker?

Det är ett oändligt tjat om GDPR-säker hemsida, GDPR-säkra tjänster, GDPR-säker e-post, osv. Vi har all förståelse att det kan vara utmattande och stressigt att hela tiden bli påmind om detta. Men GDPR är viktigt av flera skäl, inte minst för dig som är verksamhetsansvarig.

Det går inte att friskriva sig från GDPR genom att hävda ”Jag tänkte inte på det” eller ”Det hade jag ingen aning om”. Det är en betydligt smartare investering att se till att de tjänster ni använder, däribland e-post, är GDPR-säkra från början.

Med GDPR-säker e-post menar vi e-post som driftas i Sverige eller inom EU och som inte är beroende av lagring eller drift i land utanför dessa geografiska platser. Vår e-posttjänst Work2Go har alltid driftats i Sverige och kommer alltid att driftas i Sverige. Med andra ord: En bra början. Work2Go är en GDPR-säker e-posttjänst, driftad i Sverige, med e-post, kontakter, kalender, samarbete och stöd för ActiveSync (Android, iOS, m fl).

Det är inte alltid lätt att förutspå vilka uppgifter som hanteras via e-post. Plötsligt skickar någon sitt personnummer för en spontan jobbansökan, eller bifogar ett dokument innehållande personuppgifter och sedan uppstår potentiellt en situation där GDPR-aspekter behöver övervägas.

Företag som använder amerikanska molntjänster som Google Workspace, Gmail, Microsoft 365, Office 365 m fl hamnar lätt i en inte helt önskvärd situation vad gäller GDPR. Det spelar ingen roll om tjänsten driftas från ett Datacenter inom EU eller till och med från ett Datacenter i det land ni befinner er i, om företaget som är ansvariga för molntjänsten är ett amerikanskt bolag, eller ett dotterbolag till ett amerikanskt bolag.

Vi hjälper er självklart att lyfta över e-post mm till vår Work2Go-tjänst om ni är intresserade av en GDPR-säker samarbetsmiljö.

Och du, vi har även GDPR-säkra tjänster för Videomöten, Företagschatt, E-butiker, Dokumentlagring, Dokumenthantering och Projekthantering.

 

Hör av er till support@webbplatsen.se så kan vi ta ett telefonmöte, eller ett GDPR-säkert videomöte och förklara närmare hur vi kan hjälpa er. Vår specialitet, sedan 1998, är att hjälpa just ert företag att göra smarta val och använda säkra tjänster.

 

Läs gärna också Varför är GDPR så svårt att greppa för så många företag?