FrontDoorInbox

Varför skall ni använda ett ärendesystem?

Vi tycker att ett ärendesystem skall hjälpa företaget att hålla ordning på dialogen med kunder och vara GDPR-säkert. Ärendesystemet skall vara webbaserat, det skall göra det enklare att följa en diskussionstråd (”ärende”) som kan innehålla många meddelanden och flera personer. Att ett ärende skall kunna hanteras av flera personer på företaget och att kunna kategorisera ärenden känns också som självklar funktionalitet.