Systemförvaltning

Vi tar hand om er server

Lägg mer tid på att sköta din verksamhet och mindre tid på att administrera servrar.

Låt oss göra jobbet.

Vad innebär systemförvaltning?

Med vår tjänst Systemförvaltning (Managed Hosting) tar vi ett totalansvar för er serverlösning. Ni bestämmer vilka tjänster ni vill att er server-lösning ska kunna utföra och vi tar hand om driftsättning samt löpande underhåll av operativsystem och tillhörande systemapplikationer.

Att hyra en molnserver eller dedikerad server innebär att leverantören tar ansvar för allt det fysiska gällande er serverlösning. Dvs. hårdvara, kyla, el, internetanslutning. Därefter ansvarar man som kund själv för operativsystem och applikationer.

Se våra olika paket för VPS och dedikerad server.

Systemförvaltning innebär i princip drift av mjukvara i olika former. I det större sammanhanget kan det även innebära ansvar för en hel teknikplattform.

Genom denna tjänst tar vi därför helhetsansvar för er hosting

  • Vi installerar och underhåller operativsystemet
  • Vi ser till att brandvägg är korrekt uppsatt och att den fungerar
  • Vi ansvarar och övervakar säkerhetskopior
  • Vi gör i princip allt ni önskar att vi ska göra i servern, så länge vi inte anser att det påverkar drift, stabilitet eller säkerhet i servern

Eftersom vi tar det fulla ansvaret för servern innebär detta att man som kund själv inte kan administrera i form av root eller Administratör. Om en konfigurationsändring ska utföras måste detta beställas av oss, så att vi utför ändringen och dokumenterar den. (Dessa konfigurationsändringar ingår i tjänsten och kostar inget extra.)

Pris 995kr/mån

(Systemförvaltning för Windows kostar 1200kr/mån)

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev